Bránou prošlo

lidí.
Jméno:
Heslo:
orlax

Získejte Firefox!

sg onlinexfire gaming simplified

201 - The Siege, Part III.
Český název:
Obležení, část III.

Podrobný popis

54321
Sheppard letí k Wraithské lodi a v tom mu přijde rozkaz, aby odmaskoval loď. Ocitá se na křižníku Diadalos ze Země, který je doslova nacpaný Asgardskými technologiemi. Má na palubě jednoho Asgarda (Hermiod), který řídí asgardské technologie. Na poslední loď vystřelí dvě jaderné hlavice Mark 8, které bohužel ani nedoletěly k cíli. Sheppard má nápad. Jedna hlavice se jednoduše transportuje na Wraithsou loď, což také zabralo. Zbylé křižníky se stáhly, ale stíhačky se seskupili do skupiny a míří přímo na Atlantis po balistické dráze. (kamikatze) McKay na poslední chvíli spustí ZPM a dr. Zelenka zapne štít. Ale později se zjistí, že na Atlantis míří dalších 12 lodí. 2 se podaří zničit, ale Wraithové nalezli způsob, jak se bránit. Zbylých 10 lodí přiletí k Atlantis a střílí do štítu., který ten nápor vydrží maxímálně několik dní. Major Sheppard navrhne zamaskovat město, čímž zachrání Atlantis a Wraithové odlétají pryč.

202 - Intruder
Český název:
Nezvaný Host

Podrobný popis

54321
Deadalos se vrací zpátky ze Země na Atlantis. Major Sheppard byl povýšen na podplukovníka. Cestou zemře jeden muž, právě když se něco stalo s kamerou a nevysílala. McKay zjistí, že na Deadalovi je Wraithský virus. Po restartu systému se virus znovu objevuje. Nakonec Sheppard sestřelí F-302, ve kterém se virus skrýval. Po posledním restartu se virus už neukáže.

203 - Runner
Český název:
Běžec

Podrobný popis

54321
Sheppardův tým najde mrtvého Wraitha. Dr. Beckett zjistí, že byl zabit kulkou a byl mu vyříznut vak s enzymem. Není pochyb, že na planetě je poručík Ford. Na planetě je ovšem ještě někdo, kvůli komu tam wraithové jsou. Sheppard se s ním spřátelí a dr. Beckett mu vyřízne vysílač, který měl Ronon v sobě. Nakonec se objeví i Ford a chvíli bojuje s Rononem. Objeví se Wraithové a Ford se nechá unést stihačkou.

204 - Duet
Český název:


Podrobný popis

54321
McKay a poručík Cadmanová jsou uneseni Wraithskou stíhačkou, která je naštěstí před průletem bránou pryč sestřelena Sheppardem. Sheppard si zavolá Zelenky, aby dostal McKaye a Cadmenovou ven ze stihačky. Podaří se mu dostat ven McKaye. Na ošetřovně ale zjišťuje, že v mozku má i Cadmanovou. Zelenka pracuje na tom, aby McKaye dostal zpět do stihačky a zase ven i s Cadmenovou. To se mu nakonec podaří a oba jsou v pořádku.

205 - Condemned
Český název:


Podrobný popis

54321
Sheppard a jeho tým jde na planetu, kde jsou napadeni vezni. Zachrání je loď z pevniny za mořem. Tam zjišťují, že ostrov, na kterém je brána je trestanecká kolonie, odkud si wraithové berou svou kořist. Při zpáteční cestě je Sheppardův Jumper sestřelen. Sheppard a jeho tým jsou zajati. Dr. Weirová s dalším Jumperem je jdou zachránit. Mezitím přilétají 3 wraithské křižníky. Sheppard a ostatní se dostanou domů a wraithové zaútočí na město na pevnině.

206 - Trinity
Český název:


Podrobný popis

54321
Jumper s Sheppardovým týmem narazí na planetu, která má na oběžné dráze mnoho wraithských trosek. Přiletí na planetu a objeví antickou základnu. McKay zjistí, že Antikové prováděli výzkum. Šlo o nevyčerpatelný zdroj energie. Taková technologie by mohla zvrátit průběh celé války s wraithy. McKay a jeho vědecký tým se pokusl stroj opravit, ale nepovedlo se. McKay si myslí, že ví proč se to stalo. Přesvědčí Shepparda, aby se za něj přimluvil u Weirové. Udělá to a vydává se s McKayem na tu planetu. Zprvu jde vše tak jak má, ale najednou se to McKayovi vymkne z rukou. Sheppard a McKay stihnou utéct, ale zařízení exploduje a zničí 5/6 soustavy.

207 - Instinct
Český název:
Instinct

Podrobný popis

54321
Tým Atlantis přijde na planetu, kde žije údajně wraith, který se živí místními lidmi 3-4 do roka. Atlantis nabídne pomoc. Sheppard zjistí, že na planetě nění wraith, ale jsou tam 2 wraithové. Jeden z wraithů je žena. Ukáže se, že jeden z obyvatelů planety toho wraitha vychoval, jako vlastní dceru. Vymyslel lék, který zahání hlad wraithů, aby se nemuseli krmit lidmi. Dr. Beckett jim ukáže retrovirus, který by změnil wraitha na člověka, ale retrovirus učinkoval obráceně. Místo aby wraitha změnil v člověka, mění ho na brouka, ze kterého se vyvinul wraith. Naštěstí se podaří oba wraithy zabít.

208 - Conversion
Český název:


Podrobný popis

54321
Po útoku wraithské ženy, kterou Sheppard zabil, je Sheppard infikován retrovirem, který měl změnit wraitha v člověka, ale účinkoval přesně naopak. Sheppard je hlídán a pomalu nad sebou ztrácí kontrolu. Dr. Beckett chce vytvořit protilátku ze zárodků brouka, ze kterého se Wraithové vyvinuli. Ale nepodaří se jim získat nic. Nakonec Beckett Sheppardovi dá lék, který ochrání jeho mysl, aby mohl ovládat svoje tělo a získá zárodky brouka. Dr. Beckett vytvoří protilátku a Sheppard je zachráněn.

209 - Aurora
Český název:
Aurora

Podrobný popis

54321
Atlantis zachytí vysílání od antické lodi. Sheppard s týmem se vydává k lodi na Deadalovi, ale zjišťují, že loď je skoro zničená. Naneštěstí wraithové zachytili vysílání a poslali 2 křižníky k antické lodi. Mezitím McKay zjišťuje, že je celá posádka ve stázi a komunikují spolu. Sheppard se dostal do stáze a zjišťuje, že je ve virtuální realitě. Mezitím najde Ronon wraitha ve stázi. Sheppard zjistí, že Aurora měla předat zprávu do Atlantis o slabině ve wraithské technologii. Wraith, který je připojen do stáze ji ale vymaže. Sheppard ovšem získá přístupový kód k autodestrukci. Zabije wraitha, kterého mezitím McKay probudil, a nastaví autodestrukci. Wraithské křižníky se přiblíží, Deadalos odletí a Aurora vybuchne a smete s sebou i křižníky.

210 - Lost Boys
Český název:


Podrobný popis

54321
Sheppard a jeho tým jsou přepadeni a odvedeni na jinou planetu. Tam zjišťují, že je unesl poručík Ford a banda chlapů, kteří užívají enzym. Ford chce po Sheppardovi, aby mu pomohl zničit wraithskou loď. Ten souhlasí. Pak zjišťuje, že Ford má wraithskou stihačku. McKay ji opraví a Sheppard s dalšími se vydává na loď. Tam skoro polovina Fordových mužů zemře, když je Sheppard vyloží. Zbytek jeho mužů (až na jednoho) postřílí wraithové. Sheppard, Ronon, Teyla, Ford a jeden jeho muž jsou uvězněni. Mezitím přiletí další wraithská loď....

211 - The Hive
Český název:


Podrobný popis

54321
... Sheppard se nakonec dostane ke stihačce a naloží Ronona a Teylu. Ford někam zmizel. Obě wraithské lodě po sobě začnou střílet a navzájem se zničí. Sheppard se stíhačkou odletí k bráně na nejbližší planetě, kde ho vyzvedne Deadalos.

212 - Epiphany
Český název:


Podrobný popis

54321
McKay najde průchod s energetickou bariérou. Sheppard do něho vstoupí. McKay ostatním zabrání, aby do něj vstoupili. Zjistí, že za průchodem jde čas několikanásobně rychleji. Sheppard se nemůže vrátit zpět a tak se vydává prohledávat okolí. Narazí na člověka, který před něčím utíká. Sheppard proti besiti bojuje, ale nezvítězí. Bestie uteče. Muž ho odnese do vesnice. Tam zůstane několik měsíců (ve skutečnosti uběhlo jen několik hodin a McKay se vrací se zásobami a vydává se s několika dalšími skrz průchod). Tam zjistí, že se lidé snaží povznést na vyšší úroveň existence. Ve vesnici bojuje ještě jednou s bestií, ale také nezvítězí. Naštěstí zase přežil. Ostatní se s ní také setkají, ale lidé z vesnice s ní bojují a zničí ji. Hned potom se povznesou.

213 - Critical Mass
Český název:


Podrobný popis

54321
Zelenka odchází na planetu, kde žijí děti, aby spravil potíže s generátorem, které udržuje elektromagnetické pole. V SGC zjišťují, že někde na Atlantis byla umístěna bomba někým ze Společenství. SGC ale nemůže na Atlantis poslat zprávu bránou, protože bomba je připojena tak, že kdyby někdo v Atlantis zadal adresu Země nebo Země adresu Atlantis, bomba by vybuchla. Deadalos, který byl na cestě k Zemi, zprávu tesně předá, a McKay tak tak zastaví zadávání adresy Země. McKay zjistí, že bomba je vlastně ZPM. Byl vypnut bezpečnostní systém, který brání ZPM, aby se přetížilo, což by způsobilo velký výbuch. McKay odpojí ZPM, aby nikdo nemohl zadat adresu Země. Mezitím míří k Atlantis dva wraithské křižníky. Nejprve měly jen proletět okole, ale po spuštění nouzového vysílání z Atlantis křižníky zamířili přímo k městu. Atlantis se musí zamaskovat, aby wraithové nezjistili, že město není zničeno. Nakonec se přijde na to, kdo ZPM upravil. Byl to goa'uld, který byl v plukovníkovi velícímu Daedalosovi. Sheppard od něho zjistí autorizační kód na zapnutí bezpečnostního systému a McKay zapne bezpečnostní systém před výbuchem. Hermiod poté vypočítává přesnou pozici symbionta v plukovníkově těle, aby ho z něj mohl transportovat bez porušení mozku. Zelenka se nakonec vrátí z planety v neuvěřitelném stavu.

214 - Grace Under Pressure
Český název:


Podrobný popis

54321
McKay testuje havarovaný Puddle Jumper, ve kterém letí s jedním vojákem k pevnině. Cestou havarují a potápí se. Voják, který s McKayem letěl se pro něho obětuje, a zavře McKaye do zadní části Jumperu a sám zemře v řídící kabině. McKay má zranění hlavy. Pokouší se opravit Jumper. Jeho podvědomí ale ví, že to sám neopraví a tak mu vytvoří halucinaci Carterové. Po několika pokusech "připluje" Sheppard se Zelenkem v Jumperu, který má štít místo maskování a zachrání McKaye.

215 - The Tower
Český název:
Věž

Podrobný popis

54321
Sheppard a jeho tým přijde na planetu, kde lidé nosí polovinu své úrody do věže, která je velmi podobní řídící věži Atlantis. Tam se Sheppard dozví, že vládce využívá Antické křeslo jako královský trůn. McKay zjistí, že pod věží je celé město téměř identické s Atlantis. Jeho ZPM je ale už skoro vyčerpané. Sheppard je uvězněn, ale později má spojení s McKayem, který zapne motory města, aby ze ZPM vyčerpal vše. Muž, který se chtěl zmocnit vlády bojuje s Sheppardem. Sheppard ho porazí tak, že ho řízne nožem, na kterém byl jed a on umře.

216 - The Long Goodbye
Český název:
Dlouhé Sbohem

Podrobný popis

54321
Sheppard najde dvě záchranné kóje u jedné planety. Jednu naloží do Jumperu a odveze na Atlantis. Beckett zjistí, že v kóji je žena. McKay kóji otevře, dr. Weirová se přiblíží a zasáhne ji paprsek. Později se zjistí, že Weirová má v sobě ještě jedno vědomí. Další tým přiveze i druhou kóji. Shepparda zasáhne také paprsek. Zjistí se, že muž (byl v druhé kóji) a žena jsou nepřátelé a začnou proti sobě bojovat. Několik hodin se jim daří uniknout městské ostraze, ale nakonec je dopadnou. Vědomí z kójí nakonec samo zmizí.

217 - Coup D'Etat
Český název:
Státní převrat

Podrobný popis

54321
Sheppard zjišťuje, že Lornův tým je mrtvý, ale dr. Beckett později zjistí, že těla nejsou Lornův tým. Atlantis kontaktuje Ladon Radim, který má ZPM a chce ho vyměnit za zbraně, aby mohl svrhnou Geniiského vůdce, který chce sjednotit galaxii pod jednoho vůdce (vůdcem by měl být on) za použití atomové bomby. Atlantis se nakonec rozhodne, že ZPM ukradnou. To se ale nepovede a Sheppard a další jsou uvězněni. Teyla a Ronon zjistí, že na několik lidí z Atlantis byla vypsána odměna, mezi nimi je i Sheppard a McKay. Všichni z hledaných mají antický gen. Ladon nakonec osvobodí Shepaprda a ostatní (včetně Lornova týmu) a nechá na planetě, kde byl Cowen (Geniiský vůdce) se svou elitní stráží, jaderné zařízení, které vybuchne, jakmile Sheppard, Ladon a zbytek lidí z Atlantis odejdou.

218 - Michael
Český název:
Michael

Podrobný popis

54321
Dr. Beckett definitivně vyvinul retrovirus na Wraithy, který potlačí tu Wraithskou část a z Wraitha udělá člověka. Sheppard a jeho tým chytí Wraitha a postupně ho promění na člověka. Retrovirus se musí ovšem podávat v pravidelných dávkách. Michal (Wraith) si po probuzení nic nepamatuje. Ostatní mu řeknou, že byl na výzvědné misi, ale chytili ho Wraithové a Sheppardův tým ho zachránil. Michalovi ale postupně vše dochází. Nakonec mu řeknou, že je Wraith. Od té doby se začíná chovat agresivněji. Po pokusu o útěk je převezen na stanoviště Alfa, odkud později uteče na planetu, kam přijdou Wraithové. V té době už je skoro proměněn zpět na Wraitha. Sheppard a Ronon ho ale skoro zabijí a osvobodí Teylu, kterou na tu planetu unesl. Wraithové teď vědí, že Atlantis není zničena.

219 - Inferno
Český název:
Peklo

Podrobný popis

54321
Atlantis se spřátelí s rasou, která má k dispozici antickou technologii a sesterskou loď Aurory, kterou Sheppard pojmenoval Orion. McKay zjistí, že základna je postavena přímo v sopce, která kdyby vybuchla, zničila by celý kontinent a planeta by byla neobyvatelná. A právě to se má stát. Místní lidé se začnou evakuovat bránou, ale při evakuaci před bránou vybuchne láva, která bránu pohltí. Z Atlantis nejde zadat adresa. Deadalos se vydává k planetě a odveze první skupnu lidí. Za chvíli se atmosféra stává skoro nedýchatelnou. Zbývající lidé se přesunou na Orion. McKay se ji pokouší spravit. Podaří se mu zprovoznit štít a hyperpohon. Teyla a Ronon byli s jednou rodinou odříznuti od Oriona, ale Deadalos přiletěl a vyzvednul je. McKay měl plán, jak odletět s Orionem, ale vrata byly zaplavené lávou. McKay chce ve chvíli, kdy nastane výbuch zapnou štít, který vydrží jen 4,1 sekundy, ale to je dost času na to, aby zapnul hyperpohon, což se povede a Orion se objeví na orbitě planety. Mezitím míří k Atlantis jeden Hive Ship.

220 - Allies
Český název:
Spojenci

Podrobný popis

54321
K Atlantis přiletí Hive Ship, které velí Michael a kontaktuje je s tím, že jim nechce ublížit. Wraithové chcou uzavřít spojenectví. Přijmou všechny podmínky, které dr. Weirová řekne. Jediné co chtějí je retrovirus, aby mohli zničit všechny Wraithy v galaxii. Wraithové Atlantis pošlou všechny data o wraithské technologii. McKay přijde na to, jak obejít wraithský systém, který jim brání transportovat hlavice na palubu. Po neúspěšném pokusu infikovat nepřátelský Hive Ship retrovirem, McKay vymyslí plán. Deadalos se schová pod Hive Ship a transportuje kanistr s retrovirem do systému, který rozvádí vzduch po celé lodi. Přátelská wraithská loď se stane ale nepřátelskou. Začne útočit na Deadalos. McKay a Ronon byli na palubě wraithské lodi, kteří momentálně letí nejspíš k Zemi. Zelenka zjistí, že mezi daty, které poslali Wraithové byl virus, které odeslal jen dvě informace. Hlášení z mise na Auroře a pozice všech planet v databázi (včetně Země). A zničil všechny data, které poslali wraithové na Atlantis.Copyright © 2005 | PHP, Design, SQL, CSS, RSS and Atom by Gals | www.gals.azweb.cz | Generated: 0.022 sec
Stargate, Stargate SG-1 a Stargate Atlantis jsou ochrannou známkou Showtime Inc. a MGM/UA. Všechny texty a materiály na tomto webu jsou vlastnictvím jejich autorů a bez jejich souhlasu nemohou být dále zpracovány a jinde publikovány. Za novinky a obsah uveřejněný na tomto webu ručí Jack.